Kunst - Muziek - Theater

Kastanjelaan 13
6883 HZ Velp (Gld.)
(bij het NS-station)

Email: info@k13.nl

Telefoon: 026 364 26 13

OpeningstijdenTheater:
uur voor de voorstelling

Openingstijden kantoor:
dinsdag t/m vrijdag van
10.00 - 17.00 uur

Openingstijden expositie:
donderdag, vrijdag en
zaterdag van
12.00 - 17.00 uur
zondag van
12.00 – 15.00 uur
en na telefonische afspraak

 

  
 

 

 

K13 heeft een gift ontvangen van Stichting Inzó uit Velp.

Stichting Inzó heeft als statutaire doelstelling het op niet-commerciële basis ondersteunen van (kleinschalige) sociaal-culturele projecten. Door Stichting Inzó worden er activiteiten ondernomen danwel ondersteund. Eerder maakten zijde uitgave "Poëzie & Beeld", bestaande uit foto's van kunstwerken in Zutphen met daarop geïnspireerde gedichten van gerenommeerde dichters, mede mogelijk. En er staat nu het Zavelproject op stapel in de Vinexwijk Leesten bij Zutphen: kunst als vehikel voor sociaal opbouwwerk met als artistiek leider Anthony Heidweiler, directeur van YO-opera. K13 was blij verrast met de bijdrage van Stichting Inzό en ervaart dergelijke bijdragen uit de directe omgeving als een bevestiging van een steeds breder maatschappelijk draagvlak in de directe omgeving.

 

K13 en educatieK13 en verhuur - zaalverhuur en meer mogelijkhedenreserveren voorstellingen K13info K13: Pers, alg.info, com.van aanbeveling,sponsors etc.exposities K13naar de homepage van K13naar de Home-page K13