De 4 punten van K13


Politici moeten af van het idee dat kunstcentra alleen maar geld kosten. K13 krijgt van de gemeente 90.000 euro, maar haalt daarmee in 2009 voor 145.000 euro aan fondsen voor culturele programmering en eigen inkomsten binnen. Voor iedere euro krijgt de gemeente dus anderhalve euro terug in de vorm van geld voor cultuur. 

Kan K13 zich dan niet zelf, dus zonder gemeentelijke subsidie, bedruipen?
Nee. De cultuurfondsen en de provincie Gelderland geven K13 alleen geld voor culturele programmering en niet
voor de exploitatie van het gebouw en de organisatie. Dat is de afspraak in Nederland. De fondsen en de provincies
geven geld voor programmering, de gemeentes zorgen voor de exploitatie van hun culturele voorzieningen.

K13 trekt 11.000 bezoekers per jaar. Die bezoekers komen naar K13 voor theater- en muziekvoorstellingen,
educatieve projecten en tentoonstellingen van beeldende kunst. Zoveel bezoekers trek je door zo nu en dan te experimenteren,
maar vooral door breed en gericht op artistieke kwaliteit te programmeren.

Het is onterecht om cultuur uit te spelen tegen sociale maatregelen. Sociale maatregelen zijn nodig, maar sluiting van kunstcentra als K13 doet afbreuk aan het leefklimaat en ondermijnt op termijn de sociale en economische positie van de gemeente.
 
K13 moet blijven!

Gaat K13 medio 2010 dicht? Het zou de consequentie kunnen zijn van het plan van de Gemeente Rheden om de subsidie van € 90.000 in de komende twee jaar af te bouwen naar nul. K13 is een stichting en genereert een groot deel van zijn eigen inkomsten en fondsen. Maar zonder de gemeentelijke subsidie kan K13 zijn gebouw en organisatie niet exploiteren. K13 begrijpt dat de gemeente onder druk van de economische recessie moet bezuinigen. Maar de wijze waarop nu opeens een  einde dreigt te komen aan ons voortbestaan en de daarvoor aangevoerde argumentatie is ons inziens niet juist.

In het gemeentelijke rapport dat het bezuinigingsvoorstel beargumenteert, wordt K13 bestempeld als elitair en als een instelling met een beperkt publieksbereik. Zijn we dat? In de afgelopen drie jaar heeft K13 zich onder een nieuwe directie ontwikkeld tot een theater en kunstcentrum dat landelijk meetelt.
K13 heeft gedurfd geprogrammeerd,  maar door middel van educatieve en op de lokale samenleving gerichte projecten ook gewerkt aan een brede publieksopbouw. Dat heeft geresulteerd in een hoge gemiddelde zaalbezetting van meer dan zestig procent, goede contacten met het onderwijs, een netwerk van vrijwilligers en vrienden en een groep ondanks de crises trouwe sponsors uit het bedrijfsleven. K13 is een goed georganiseerd, goed bezocht, ambitieus, innovatief en kostenbewust kunstcentrum. We doen veel, voor weinig geld. Daarin zijn we behoorlijk succesvol. We geven de strijd dan ook niet zomaar op. Het intrekken van de subsidie aan K13 is onredelijk en onbegrijpelijk, temeer omdat wij aan alle eerdere wensen van de gemeente hebben voldaan en de gemeente zelf recentelijk een structurele subsidie voor de komende 4 jaar heeft toegezegd!
 
En het gaat om meer dan alleen het kunstcentrum K13. Het abrupt beŽindigen van de subsidie aan K13 is een stap in de richting van de kaalslag van culturele voorzieningen buiten de grote steden. Rheden verdient beter: met K13 heeft Rheden een professioneel kunstcentrum dat een noodzakelijke functie vervult binnen de lokale samenleving, voor zowel burgers als het bedrijfsleven!

Podia als K13 moeten gekoesterd worden, want wŠŠr vinden anders die jaarlijks honderden afgestudeerden aan HBO en MBO kunstopleidingen een plek om zich te ontwikkelen? Het huidige subsidiebeleid en alle eisen die daaraan gesteld worden, hebben een enorme kapitaalvernietiging tot gevolg.
Een vernietiging van de investeringen in het kunstonderwijs, van de investering in de subsidiering van  belangwekkende gezelschappen en ensembles, van de investeringen in kleine podia. Het gevolg is de vernietiging van kennis, betrokkenheid en speel- en tentoonstellingsplekken buiten de grote steden.

ALLE REDEN TOT ACTIE DUS!
STEUN K13 NU!
WWW.K13MOETBLIJVEN.NL
U kunt uw steunbetuiging achterlaten op bovenstaande site!
Komt allen naar de MANIFESTATIE K13 MOET BLIJVEN! Zaterdag 27 juni om 14.00 uur in K13,
Kastanjelaan 13, 6883 HZ Velp.