Nieuwsbulletin K13
Nummer 3
18 november 2009

Voortbestaan en samenwerking

Het voortbestaan van K13 als kunstpodium is gegarandeerd, althans voorlopig. De Rhedense Gemeenteraad ging akkoord met een tussentijds voorstel van B&W om beslissingen over de subsidiŽring van de Rhedense cultuurvoorzieningen uit te stellen tot na de komende verkiezingen. Pas na die verkiezingen, dus in 2010, wil de Rhedense Raad de kwestie op basis van een nog te schrijven nieuwe cultuurnota daadwerkelijk onder de loep nemen. K13 bedankt de fracties van de politieke partijen voor de tijdens het raadsdebat betoonde steun. Niet onbelangrijk, in de ogen van K13, is het feit dat alle partijen tijdens dat debat benadrukten dat zij belang hechten aan het bestaan van goede culturele voorzieningen binnen de gemeente.

Met de nog te schrijven nieuwe, gemeentelijke cultuurnota en de belangrijkste politieke beslissingen voor de boeg wil het bestuur van K13 niet afwachten, maar een proactieve rol spelen. Een in de politieke discussie, de ambtelijke stukken en het rapport van onderzoeksbureau KplusV steeds terugkerend onderwerp is de mogelijke samenwerking tussen K13 en de Alliantie. Zo zou mogelijkerwijs vooruitgang kunnen worden geboekt op het gebied van bereik, professionaliteit en kosten. Hierop inspringend heeft het bestuur van K13 het initiatief genomen voor een reeks verkennende gesprekken met de Alliantie. Doel van die gesprekken is om te onderzoeken op wat voor manier samenwerking meerwaarde zou hebben voor het totale culturele aanbod in de gemeente Rheden. Handhaving van de diversiteit en het artistieke niveau van de programmering en de verdere professionele ontwikkeling van de organisatie zijn wat K13 betreft belangrijke voorwaarden. Niet minder van belang zijn in de ogen van K13 ook de overweging dat samenwerking nooit uitsluitend gedicteerd mag worden door financiŽle argumenten en de eis dat samenwerking beide partijen daadwerkelijk iets oplevert in de zin van een betere dienstverlening aan het publiek.  
 
Educatief project Basisscholen: Dierendorp

Inmiddels zijn de door Velpse schoolkinderen getimmerde dierenverblijven weersbestendig afgewerkt en geplaatst op het verlaten terrein van hoveniersbedrijf Kapona achter K13. Zaterdag 14 november konden de kinderen samen met hun ouders en de leerkrachten  kijken hoe alles erbij stond. De technicus van K13 is nu bezig met het installeren van webcams en het verbinden van de webcams met de website van K13, zodat eventuele bezoeken van vogels en andere dieren via internet kan worden gevolgd.

Theaterworkshops voor kinderen van groep 8

K13 doet nog meer aan educatie. Dinsdag 24 november is er weer een theaterworkshop voor kinderen van groep 8 gegeven door studenten van de theateropleiding van het ROC Afdeling Kunst, Media, Cultuur en Design. Meer weten of zelf meedoen? Vraag de folder K13 Kids aan (026-364 26 13) of kijk op onze website.

De Grote gebeurtenis

Als klap op de vuurpijl aan het einde van het in alle opzichten bewogen jaar 2009 opent op zaterdag 28 november de groepstentoonstelling HOE=HET NU. Net als in 2008 zijn de muren van K13 van plafond tot plint behangen met werk van meer dan vijftig Gelderse kunstenaars. Op 19 december wordt het tentoongestelde werk geveild door Peter van der Feltz, veilingmeester uit Westervoort, onder toezicht van Joke de Kroon, notaris van het Velpse notariskantoor De Kroon. De exposanten zijn, naast coryfeeŽn als Klaas Gubbels, Ad Gerritsen, EugŤne Terwindt en Marten Hendriks, de kunstenaars Arno Arts, Anne van As, Alphons ter Avest, Aafke Bennema, Michel Boekhoudt, Ada Dispa, Marcel Doorduin, Liesbeth Doornbosch, Brieke Drost, Lado Darakhvelidze, Jacqueline Floor, Bruno van Hooijdonk, Anneke Ingwersen, Anya Janssen, Peter Jordaan, Wenda Kieskamp, Theo Konijenburg, Jaap Kroneman, Peter Krynen, Bram van Leeuwenstein, Anand Mahabier, Edith Meijering, Gerrit van Middelkoop, Guido Nieuwendijk, Elka Oudenampsen, Michiel Reessink, Elli Slegten, Suze May Sho, Joep Sterman, Leon Tebbe, Simon van Til, vGtO, Wouter Venema, Jillis Verbeek, Bart Verburg, Erik Vinkenoog, Hans Walraven, Albert van der Weide en vele anderen.
 
Met vriendelijke groet,
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers K13
Nieuwsbrief kunstcentrum K13
Nummer 2 november 2009

Dierendorp: een volwassen kunstcentrum is er ook voor de kleintjes

A
an het begin van het nieuwe kunstseizoen ging K13 aan de slag met de komende generatie. In de eerste week van oktober timmerden kinderen van groep 5 en 6 van de Velpse scholen de Arnhorst, het Kleurenrijk en de Fredericusschool verblijven voor dieren. Het project heet Dierendorp en de begeleiding is in handen van de beeldend kunstenaars Alphons ter Avest en Karel van der Eijk.

Een week timmeren met de kinderen van de Velpse scholen leverde een verzameling prachtige bouwsels op. In november worden de bouwsels dankzij de medewerking van hoveniersbedrijf Kapona op het verlaten en voor publiek niet toegankelijke terrein achter  het pand van K13 geplaatst. In de kleine rimboe achter K13 verdwijnen de verblijven niet helemaal uit beeld. Het is de bedoeling om bij de bouwsels webcams te plaatsen zodat kinderen via de site van K13 kunnen volgen wat voor dieren hun bouwsels bezoeken en er wellicht voor kortere of langere tijd hun intrek nemen.

Het project heeft meerdere zaken tot doel: het kweken van natuurbewustzijn, het leren omgaan met gereedschap en materialen en kennismaken met de mogelijkheden van de digitale techniek.

Nog meer educatie: K13 jeugdtheater

K13 programmeert ook dit seizoen op woensdag- en zondagmiddag een reeks voorstellingen voor kinderen. En verder zijn er theaterworkshops, ditmaal voor kinderen van groep 8, gegeven door studenten van de acteursopleiding van het ROC, afdeling Kunst, Media, Cultuur en Design. Een folder met het theateraanbod voor kinderen ligt klaar op K13. Is verspreid op basisscholen en diverse plekken binnen de gemeente en kunt u aanvragen via k13.

Boerma Wonen adopteert voorstelling

Boerma Wonen, woning- en projectinrichters uit Arnhem, adopteerde de voorstelling Ridder  van cabaretier Eric van Sauers die een tijd geleden afgelopen september  in K13 te zien was. Juist toen Boerma Wonen besloot om als bedrijf bij te dragen aan de kosten van de voorstelling, kwam het college van B&W van de gemeente Rheden met het - vooralsnog door de gemeenteraad afgewezen - plan om de subsidie aan K13 te stoppen. Een beetje een zure samenloop van omstandigheden, niet in de laatste plaats omdat verschillende overheden al jaren aandringen op de participatie van het bedrijfsleven in cultuurzaken. Hans Kaptein van Boerma Wonen gaf op de website van K13 de volgende reactie:

'Hebben wij als kleine sponsor in crisistijd net een voorstelling geadopteerd, laat de overheid ze "vallen". Juist dit speciale, kleine cultuurgoed met kleine budgetten, moeten wij gezamenlijk blijven supporten als (start)basis voor kunstenaars/artiesten.'

Nog te zien

Nůg te zien tot vrijdag 6 november is de dubbeltentoonstelling van Henri Jacobs en Simon van Til. Een toelichting bij hun werk vind u op de website van K13, onder de knop 'Exposities'.

Er is nog iets waar we u op willen wijzen: de voorstelling The BrontŽ Sisters op woensdag 18 november 2009 gespeeld door drie grand old ladies van het Nederlandse toneel: Petra Laseur, Trudy de Jong en Elsje de Wijn en de acteur Theo de Groot. (kijk zijn naam even na)

Onderzoek naar de toekomst van K13

Inmiddels zijn de resultaten bekend van een onderzoek naar de financiŽle en organisatorische toestand van K13 en naar de mogelijkheden van samenwerking tussen K13 en andere Rhedense instellingen. Op de resultaten van het onderzoek, in opdracht van de gemeente Rheden uitgevoerd door organisatie- en adviesbureau KplusV, willen we hier kort reageren.

(…)

Blijf ons steunen: veel mensen reageren op oproep tot behoud van K13 als professioneel kunstcentrum

K13 viert dit seizoen zijn vijfentwintigjarig bestaan. In de afgelopen vijfentwintig jaar groeide K13 uit van een klein initiatief tot een nog steeds klein, maar professioneel en eigentijds kunstcentrum. Daarbij horen een gebouw met uitstraling, een professioneel uitgeruste theaterzaal, een goede tentoonstellingsruimte en een serieuze kunstprogrammering gericht op artistieke kwaliteit.

'Het lijkt onvoorstelbaar', schreef de mr Bosnak uit Velp op de website van K13, 'dat er iemand in onze gemeente is die beŽindiging van de activiteiten van K13 een nastrevenswaardig doel vindt.'  Bosnak wees in zijn reactie op de moeite die er tot nu toe door allerlei partijen is gestoken in de opbouw van K13. Zijn indruk was het dat er bij de hele gang van zaken te eenvoudig naar het middel van de bezuiniging werd gegrepen.

Het behoeft weinig betoog dat we het met de heer Bosnak eens zijn. K13 is niet alleen een serieus kunstpodium, het is ook een sociaal bindmiddel, een plek waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerken. Dat alles is meer dan van symboolwaarde. Behoud van K13 als professioneel kunstcentrum is in het belang van de inwoners van de gemeente Rheden. Net als andere landelijke gebieden heeft de gemeente Rheden te maken met de dreiging van bevolkingsdaling, vergrijzing en achteruitgang van de economische bedrijvigheid. Het afbreken van culturele voorzieningen als K13 lijkt niet bepaald een middel om die ontwikkelingen tegen te houden en te keren. Sluiting van K13 is culturele kaalslag en het begin van een neerwaartse ontwikkeling die de sociale en economische kloof tussen de stedelijke gebieden en de periferie verder zal vergroten. Blijf K13 steunen en laat, waar dat aan de orde is, uw stem horen.

Met vriendelijke groet,
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers K13


K13 Bulletin 1 september 2009
Hoe staat het ervoor met K13?

Kort voor de zomervakantie van 2009 leek er een einde te komen aan ons bestaan als theater en tentoonstellingsruimte door een bezuinigingsvoorstel van de wethouder voor cultuur van de gemeente Rheden.
Dat gevaar bestaat nog steeds, maar de kans op voortbestaan is nog niet verkeken. De gemeenteraad ging in ieder geval niet klakkeloos akkoord met het voorstel van de wethouder om de gemeentelijke subsidie aan K13 binnen twee jaar af te bouwen naar nul. Unaniem koos de gemeenteraad voor  een onderzoek naar de financiŽle perspectieven en de professionaliteit van K13 en de Alliantie. Pas nadat een dergelijk onderzoek is uitgevoerd wil de gemeenteraad een beslissing nemen over het wel of niet voortzetten van de gemeentelijke subsidie.
K13 ziet het onderzoek en de politieke beslissingen die voor het einde van 2009 moeten zijn afgerond, met vertrouwen tegemoet. Reden daartoe is onder meer de  opstelling van de gemeenteraadsfracties in het bezuinigingsdebat. De fracties in de gemeenteraad bleken oog te hebben voor het belang van K13 als onderdeel van de bescheiden, maar voor de leefbaarheid van de gemeente onmisbare culturele infrastructuur. De alerte houding van de gemeenteraad zal niet los hebben gestaan van de kleine 2000 steunbetuigingen die K13 schriftelijk en via de website ontving na het bekend  worden van het bezuinigingsvoorstel. Voor de hartelijke steunbetuigingen wil K13 iedereen nogmaals hartelijk bedanken.
Zowel  de houding van de gemeenteraad als de vele steunbetuigingen van bezoekers, bespelers en anderen zijn voor K13 een reden om vol energie aan het nieuwe seizoen te beginnen.  Het nieuwe theaterseizoen van K13 start op donderdagavond 17 september met de uitverkochte theatershow van cabaretier Eric van Sauers (geadopteerd door BOERMA woning- en projectinrichters). Daarna volgen een eveneens uitverkochte literaire avond met Herman Koch (22 september), de voorstelling Blijspel van De Gemeenschap (25 september) en optredens van Theo Nijland, Helmert Woudenberg,  Koos van Zomeren in oktober.
Nieuw voor K13 is een beeldende kunst project Dierendorp in samenwerking met de Rhedense basisscholen Het Kleurenrijk, De Arnhorst en de Fredericusschool. Samen met beeldend kunstenaars Alphons ter Avest en Karel van der Eijck bouwen de kinderen van groep 5 en 6 dierenverblijven die dankzij de welwillende medewerking van  Hoveniersbedrijf Kapona een plaats krijgen in de kleine wildernis achter K13. Voor de schoolkinderen moet het een inspirerende  kennismaking worden met kunst, dieren en hun gedrag, met bouwen, het verschijnsel architectuur en met timmeren en omgaan met gereedschap.
Beeldende kunst is er ook voor volwassenen. In november biedt K13 plek aan derdejaarsstudenten vrije kunst van Artez en in december organiseert K13 voor de tweede keer en kunstveiling met werk van vooraanstaande Gelderse kunstenaars. Niet als laatste te noemen is de opening van aanstaande zondag 20 september om 16.00 uur van de tentoonstelling van Henri Jacobs en Simon van Til. De laatste staat aan het begin van zijn loopbaan als beeldend kunstenaar, de eerste heeft die al voor een groot deel afgelegd en ontwierp ondermeer de beschildering van de  tuinzaal van het Catshuis. U bent allen van harte uitgenodigd.
K13 begint met andere woorden aan een  mooi en bijzonder nieuw seizoen. De programmering van dat seizoen moet ruimte scheppen voor inhoud en artistieke kwaliteit, voor feestelijke momenten en momenten van concentratie en verbondenheid tussen publiek en bespelers. En zoals altijd poogt K13 gevoel voor traditie te verbinden met het streven naar vernieuwing.
Kom in ieder geval aanstaande zondag 20 september  om 16.00 uur het glas heffen op het begin van ons nieuwe seizoen. K13 heeft een prachtig verleden van inmiddels op de kop af 25 jaar en verdient ook een toekomst. Uw steun blijft daarbij hard nodig.
We houden u met regelmaat via het K13 Bulletin op de hoogte van de ontwikkelingen. Bijgevoegd vind u een artikel geplaatst in de Gelderlander en een van de vele steunbetuigingen, waaruit blijkt met hoeveel passie professionals over K13 praten.
Met vriendelijke groet,
Bestuur, medewerkers en vrijwilligers K13